0977.703.776

Tag / trưởng năm

    Loading posts...
  • ai là người quản lý nhà thờ họ

    Ai là người quản lý nhà thờ họ

    Người Việt Nam luôn có quan niệm coi trọng cội nguồi, trân trọng quá khứ. Bởi chúng là những gì tạo nên chúng ta ngày hôm nay. Chính vì lẽ đó, chúng ta dễ dàng thấy hình ảnh nhà thờ họ hay còn gọi là từ đường. Đây là một trong những nơi chiếm lĩnh…