0977.703.776

Tag / nhà thờ miền trung

    Loading posts...
  • Đặc điểm nhà thờ 3 miền trên nước Việt Nam

    Đặc điểm chung của nhà thờ họ trên cả nước

    Uống nước nhớ nguồn luôn là một trong những truyền thống quan trọng hàng đầu của người Việt Nam bởi bất kì ai cũng cần phải biết và nhớ đến nguồn gốc khai sinh của mình.  Ở Việt Nam, họ thường có tập quán xây dựng nhà thờ họ. Đây cũng là một trong những…